Facebook

Overzicht taken

Overzicht organisatorische en sociale activiteiten Centraal Wonen Zevenkamp

Organisatorische woonactiviteiten CW7

Overzicht taken
Onderwerp Activiteit Benodigd aantal personen
Bestuur (via Anton) Bijeenkomst bestuur 3
  Coördinerende werkzaamheden bestuursleden  
  Voorzitter/Secretaris/Penningmeesterschap  
  WAWO  
Werkgroep sociocratie (via Anton) Voorbespreken onderwerpen 4
  Uitvoeren bijeenkomsten 2
Nieuwsbrief (via Els) Opstellen nieuwsbrief  1 layout en planning
    2 interviewers
    1 tekenaar
Logeerkamers (via Wilma en Lisanne) Coördinatie en inrichting 2
WVC (via Corine) Bijeenkomst commissie  en coördinerende werkzaamheden commissieleden 5
PR commissie (via Karel) Bijeenkomst commissie 3
  Coördinerende werkzaamheden commissieleden  
  Maandelijkse rondleiding   
Tuinplan  onderhoudscommissie Organisatie plan 7
  Uitvoering werkzaamheden plan in 2016 Meerdere personen
Onderhoudscommissie (alleen commissie, niet de werkzaamheden zelf) (via Nienke) Bijeenkomst commissie Minimaal 3
  Coördinerende werkzaamheden commissieleden  
Tuinonderhoud (via ..) Gras maaien 3
  Algemeen tuinonderhoud (snoeien hagen 2x/jr en struiken en versnipperen/verwerken snoeiafval, onkruid verwijderen, bestrating onkruidvrij en schoon houden/vegen) 15
Onderhoud CW7 anders dan de tuinen (via Nienke) Ramen zemen 2 keer per jaar 8
  Gangen schoonmaken Aangrenzende bewoners
  Klusterruimtes Gebruikers klusters
Moestuincommissie (via ?) Bijeenkomst commissie 2
  Coördinerende werkzaamheden commissieleden  
  Werkzaamheden moestuin 0
Activiteitencommissie (via Anton) Bijeenkomst commissie 3
  Coördinerende werkzaamheden commissieleden  
Pameijer (via Karel) Contactpersoonschap 1
Bakfiets (via Karel) Onderhoud en beheer 2
Website (Marco, Patrickl) Onderhoud en beheer 1
Klusterbeheer (niet de inhoudelijke activiteiten!) Barcommissie (Paul) 7
  Zevende kluster (Carla) 1
  Staminee (Truike) 1
  Creakluster (Paulien) 1
  Noorderlicht (Marina) 1
  Stilteruimte (Daniëlle) 1
  August (Bert) 1
  Klussenkluster (Martin) 1
  Beheer wasmachineruimtes 3
  Onderhoud klusterruimtes 2

Sociale activiteiten

Het aantal benodigde personen is afhankelijk van de activiteit. 

  • Activiteiten (Opzoomeren, Appelfestival, Sinterklaas, lustrum, etc.)
  • Klusteraktiviteiten (zonder klusterbeheer)
  • Schoonmaken klusters en klein onderhoud
  • Bardienst
  • Georganiseerde mantelzorg
  • Bijwonen discussiemiddagen en plenaires

Afdrukken