Skip to main content

De Nieuwsbrief

Functie van de nieuwsbrief

Een van de meest boeiende en blijvende activiteiten van centraal wonen Zevenkamp is de Nieuwsbrief. Géén bijzondere naam, maar al sinds april 1979 frequent op de mat. Zonder deze nieuwsbrief zou er geen jubileumboek gemaakt kunnen worden. Bijna alles is er in terug te vinden: notulen, ergernissen, oproepen voor activiteiten, discussies, interviews, weetjes, roddels noem maar op. Een schat aan informatie in nu (mei 2007) 187 nieuwsbrieven! In de eerste periode van oprichting en start van Centraal Wonen kwam de nieuwsbrief maandelijks en soms vaker uit. Nu is dat zo’n 5 keer per jaar.

De nieuwsbrief geeft een goed beeld van de historie. In de startfase zorgde het bestuur voor de nieuwsbrief en stond hij vol met notulen en besluiten die genomen moesten worden tijdens de ontwerp- en bouwfase.


De Nieuwsbrief; een historisch archief

De 5 tot 10 jaar na de oplevering zien we heel veel discussies over wel regels, geen regels, verwachtingen, teleurstellingen in verwachtingen. Helemaal passend bij een beginnende groep die zoekend is. Daarna zien we een bepaalde rust komen. De nieuwsbrieven worden meer animerend en minder gevuld met heftige discussie.

Ook in de vorm zien we het tijdsbeeld. Van bijna onleesbare stencils met verschillende lettertypes, via betere typemachines maar nog steeds verschillende lettertypes, matrixprinters en uiteindelijk een volledig digitaal opgemaakt blad. De tekeningen en stukjes worden tot 2004 handmatig geknipt en geplakt en de eerste foto’s waren nog erg grofkorrelig.

De nieuwsbrief was vroeger een tijdrovende maar gezellige bezigheid; stencilen, rapen, nieten, postzegeltjes plakken. Ter plekke tekeningetjes maken en redactioneeltjes schrijven.

Vele rubrieken zijn geboren en weer verdwenen. Iedere redactie gaf weer een eigen kleur aan het geheel en steeds weer bleken er opvolgers te zijn ook al dachten we regelmatig dat het vertrek van redacteuren het eind zou kunnen zijn van de Nieuwsbrief.

Deze bijzondere nieuwsbrief van Centraal Wonen Zevenkamp ontving van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen in 1994 bijna de gouden typemachine en net toen de langstzittende redactie vertrok kwam deze prijs alsnog!

En in dit geval toch maar namen noemen; met name Jan Oomen, Anne Marie Vankan, Karel Slot, Hans Scholts, Claire van der Linden, Els Tieman en later Frigge hebben hun stempel gedrukt op de vorm en inhoud van de nieuwsbrieven. Daarnaast lange tijd hulp van Aart Schermer, Nelleke van der Poel , Leo Burger en nog vele anderen die langer of korter in de redactie meedraaiden.


De eerste en de laatste nieuwsbrief (tot uitkomen van dit boek) van mei 2007


In 1994 toch niet, maar in 1996 wel: de gouden typemachine!


Jan Oomen en Anne Marie Vankan stappen na jaren in 1994 uit de nieuwsbriefredactie.


De 1e Ome Jan verscheen in de 2e nieuwsbrief

Columnisten


nieuwsbrief 176 2004
Individualiseren en materialiseren?

Voorspellen is lastig, vooral als het over de toekomst gaat. En daarom wil Oom Jan het liever hebben over de huidige situatie en sfeer in ons project. Wat wil ieder van ons hier en waarom woont hij of zij juist hier? Of zijn we blij met het huisje dat we hebben en doet het er eigenlijk niet zoveel toe waar dat huisje precies staat?

Toen Oom Jan hier net woonde, kwam een zwager eens langs om te kijken hoe het was. Hij kreeg the grand tour, onze tuinen, onze kroeg, de klusterruimten en de logeerkamers, alles liet ik hem met trots zien. En na afloop begreep hij het. “Jullie hebben je eigen dorp
gebouwd”, constateerde hij en zo voelde het ook, een klein dorp. Maar als alle kleine dorpen hebben ook wij het moeilijk. De mensen die het kunnen betalen trekken weg, het is immers veel voordeliger een huis te kopen en de hypotheekrente van het hoge inkomen af te trekken, dan om te huren en levenslang te betalen voor iets dat toch nooit je eigendom wordt.

De overblijvenden richten zich steeds meer op hun eigen huisje en het besef dat ook de klusters deel uitmaken van
het gehuurde verdwijnt langzaam. Ook Vestia stelt zich steeds commerciëler op en hun zorg voor een prettige woonomgeving maakt langzaam plaats voor de zorg om
goede winstcijfers en met deze houding van Vestia is hun idee om nieuwe bewoners met hogere inkomens aan te trekken bij voorbaat kansloos. Kortom we zijn langzaam, samen met de rest van Nederland, aan het individualiseren en materialiseren.

Die invloedrijke verschuiving in onze cultuur kunnen we niet zomaar afremmen. Wel kan ieder van ons zich afvragen wat zijn verhouding tot centraal wonen is. Daarom stel ik voor dat ieder van jullie de volgende vragen eens overweegt:

 • Hoe lang wil ik hier nog blijven wonen?
 • Hoeveel wil ik te maken hebben met de andere  huishoudens in centraal wonen?
 • Welke capaciteiten heb ik waarvan andere bewoners of de vereniging gebruik kunnen maken?
 • Maakt het voor mij iets uit als we centraal wonen opheffen en de klusters sluiten?

Die laatste mogelijkheid was vroeger ondenkbaar, maar langzaamaan moeten we met zo’n scenario wel rekening gehouden. En zouden we dat nou willen?


De 1e Tante Anna verscheen in de nieuwsbrief 52 in 1984


Redactioneel Anne Marie
Nieuwsbrief 112 1993

Redactioneel


Redactioneel Anne Marie
Nieuwsbrief 112 1993

Redactioneel

Van Claire

Rotterdams

Ofschoon mijn wieg niet in Rotterdam heeft gestaan (ik groeide op in Den Haag en omstreken) voel ik me toch een beetje Rotterdammer, ik woon hier tenslotte al bijna 40 jaar. Tijdens een gesprek met een vriendin (volbloed Rotterdammer) kregen we het over typische rotterdamse uitdrukkingen en woorden. Volgens mijn vriendin viel dat reuze mee, misschien een paar (ken het dat ik u kan) maar meer ook niet. Thuisgekomen bleef het door mijn hoofd spoken en zo ontstond de stof voor deze redaktioneel.

Destijds had ik een zwager die het altijd leuk vond om mensen in de maling te nemen, ik was dus op mijn hoede toen hij mij vroeg of ik het bovenlicht even dicht wilde doen. Tuurlijk! Ik zocht om mij heen naar iets wat aan was en wat kennelijk uit moest. Na 5 minuten was mijn
zwager het zat, hij liep naar het “bovenlicht” en sloot dit met een ferme klap.Bovenlicht dus.

Destijds wist ik nog niet zo goed de weg in Rotterdam dus vroeg ik iemand hoe ik van A naar B moest. Nou, de eerste rechts en dan ga je daar de hol op ……………. De hol op???????

Volgens mij heeft een hol iets te maken met een gat in de grond waar je hooguit naar beneden kan maar nee hoor, de hol op dus. Ze hebben er zelfs een werkwoord van gemaakt, holletje trekken.

Ik werkte in Crooswijk en in een klein winkeltje had ik die prachtige wollen trui gezien die absoluut niet in mijn garderobe mocht ontbreken. De lunchpauze was kort dus ik had nogal haast en tijd om te passen was er dus niet. Op mijn vraag of ik de trui mocht ruilen werd mij gedecideerd gemeld: gebrejen goed wordt niet gerolen!

Grammaticaal hebben ze ook een haat/liefde verhouding met de uitgang achter het woordje ik. Kom, ik gaat maar eens of ik komt er zo aan. Nooit opgevallen?
En wat dacht je van : daar ben ik pages van. Veel oudere Rotterdammers hebben het vaak over wenksbrauwen en ik hoorde iemand zeggen dat hij het tuinpad met kietelstenen had laten leggen. Maar echt de allerleukste hoorde ik van de week in een interview met Arie van der Krogt, volkszanger uit Rotterdam, volgens Arie is het meest gebruikte rotterdamse woord:Tebbie.
Tebbie????
Tebbie een leuke broek an,
Tebbie een leuke jas,
Tebbie een mooie ketting,
Tebbie een toffe das.


1e Napoleonnetje Van Huub Philippens in nieuwsbrief 13, 1980
Er volgen er meer..

Illustraties


1ste ‘Noraatje’
Van Nora Peters in nieuwsbrief 125, 1995
Er volgen er meer..


1ste ‘Annemarietje’
Van AnneMarie Vankan in nieuwsbrief 174, 2004
Er volgen er meer..


Fechie 1987;
Dronken Karel in de moestuin

Rubrieken

Andere min of meer regelmatige rubrieken/columns in de nieuwsbrieven:
 • Roddels en Achterklap door Kaat van Es
 • Gedicht van de maand
 • Agaat, dagboek van een puber
 • Vreemd koken van Marleen Luyben
 • Malapropismen van Hans Scholts
 • Interviews van Nelleke
 • Ceeweeprivé-roddel en achterklap
 • Blind date
 • Kippennieuws van Peter Schaeffer
 • Mess from Tess
 • Kinderpagina’s