Skip to main content

Tenslotte

Toekomstvisie van Karel Slot

Het CW-lustrum van 2032

Met stadsdebatten mochten we onze gedachten over Rotterdam laten gaan. Maar wat treft de lustrumcommissie “50 jaar CW’ aan in 2032? Wat houdt dan hoofden en tongenbezig? Namens de “Commissie CW50 Jaar” een oproep om je nu al op te geven want er moet veel werk verzet worden. Enige impressies.


1997: toekomst CW7 geschetst door Karel Slot

De Henri Dunant zal vanaf de geroboerderij “De Grijze Weide” aan de Rotte weer afvaren naar Kassel. Aldaar genieten we aan boord van een heerlijke “Kasseler Koffietafel”. In verband met de immobiliteit van de deelnemers gaan we niet de wal op. Dus laat je looprek thuis!

Laurens en Jago bezorgen wijbrand en Astrid een onvergetelijk dagje door met hen achterop de motor gebonden een dagje te gaan toeren. Het lied “Op een motortje naar Vinkeveen” wordt door de zielsblijde oudjes nog uit volle bort gezongen. Ondertuseen is Wijbrands opgevoerde electriese milieuvriendelijke rolstoel nog niet teruggevonden nadat de Roteb de gemeenschappelijke bergingen heeft opgeruimd.

Marian en Anne Marie die al jaren aan de periferie van ons project in het kartonnen-dozen-dorp “Twee Oner Een Flap” wonen vragen of we in d voor hen bestemde afvalvoedselemmers geen bedorven eten willen doen omdat ze dat nog niet kunnen verteren. Tevens vragen ze ons vodselafval voor hen te sorteren naar dieet: zoutarm, vegetaries, vlees, toetjes etc. Kunnen zij ook eens kiezen. Zoals alduidelijk was kan de solidariteitsbijdrage in verband met de onbegrijpelijkheid van het electronies geldverkeer, alleen nog in natura worden voldaan. Jeziet in het project geen hinderlijk kleinvee en huisdieren meer scharrelen, maar nog slechts “Zorgoudjes” die ons project het erepredicaat “Milieusparend-Scharrel-Zorg-Centrum” opleverden. Dankbaar en bescheiden hergebruiken zij alles wat de modale bewoner niet meer van node heeft. CW is uit het ophaalschema van de Roteb gehaald en dat scheelt een hap geld. In verband met de rusttijden is de kroeg nog in de ochten tuseen 11 en 12 open. Het gras is vervangen door rubberen tegels. Dat scheelt onderhoud en botbreuken ten gevolge van valpartijen. DENIEUWSBRIEF VERSCHIJNT NUIN EEN “GROTE LETTER VERSIE”. In verband met teruglopen van het korte termijn geheugen bij velen wordt er niet meer gebridged. Thijs kan nog mensen plaatsen voor de Zwarte Piet Cursus. Na de Tupperwareparty organiseren Nicoline en Merleen nu ook een Incontinentieparty. Een middagje luiers passen en plaswekkers proeren. Dus laat je van te voren nog even onder de douche zetten door Nils. Claire en Janny maken nog slechts plastic bloemstukjes. De hoven zijn er al door hen mee ingericht. Belastende en duur tuinonderhoud is overbodig. En we kunnen Nienke niet blijven oprapen na het vallen in de moestuin. De 55minners moeten rustiger fonduen. De kinderschaar van Karel van M loopt de spuigaten uit. De oudere jongeren beklagen zich dat ze hun honk niet meer in kunnen. Programa 50 jaar CW: Za -Bingo, Zo – Huifkartocht door 7Kamp, Ma – Lange afstand lopen door de gangen van CW, Di – Domino, Wo – Klaverjassen, Do – Open Podium met lift, Vr – Dansavond met Meat Loaf talentenacht. Het debat door de heren Burger en Horreweg heeft deze keer als stelling: ” We zijn al vergeten wat we willen vergeven”.

Karel Slot

Dit jubileumboek

Nu, 2007, bestaat Centraal Wonen Zevenkamp 25 jaar. Na vele min of meer hectische fases leeft Centraal Wonen nog steeds. Vele eerste bewoners zijn ondertussen vertrokken en anderen binnengetrokken. De idealen zijn mee veranderd met de tijd en de oorspronkelijke uitgangspunten vervangen door nieuwe uitgangspunten.
Veel nieuwe bewoners zijn niet opgegroeid met de historie van dit complex. De naam van onze architect bijvoorbeeld is niet meer voor iedereen een vanzelfsprekend gegeven. Juist een 25 jarig jubileum is hét moment om terug te blikken, onze geschiedenis vast te leggen en een document te maken om weer even te beseffen hoe uniek deze woonvorm is. Voor de bewoners van toen, van nu en van de toekomst.

Naschrift van Anne Marie

Wazzuttat?

Dan is hiermee de taak van de Correctie- en Stomme opmerkingencommissie ten einde. Hartverscheurend was het! Maar mede door de kunde van de schrijver van dit werk en de niet aflatende ijver van de Ratdraaiers om de correctiecommissie op te vrolijken, ligt er nu een alleszins lezenswaardig boekje voor u.

Geachte lezer doe er uw voordeel mee en vertrek, nu het nog kan. Of blijf tot u tussen zes plankjes verwijderd wordt, waarna de door u achter te laten woning meteen € 100,– meer waard is.

Uw keuze, ons plezier!

Namens Correctiebedrijf Ratdraaier BV
Anne M.