Skip to main content

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de vereniging Centraal Wonen Zevenkamp gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342192, hierna te noemen: `de Vereniging`.
 
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan bestuur@cw7.nl
 
In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangt.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
 
         
Kandidaatlid worden tot
huis toewijzen
·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   Samenstelling huishouden
·   Bankgegevens
·   Betaalgegevens
 
 
Uitnodigen kennismakingsgesprek.
 
Factuur versturen en betaling checken.
 
Welkomstbonnen ontvangen.
 
Account aanmaken website
 
Communiceren vrijgekomen woning
 
Voordracht aan Vestia
Als je kandidaat lid wordt gedurende de looptijd dat je (kandidaat) lid blijft.
 
Als je geen (kandidaat)lid wordt worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
WVC
Penningmeester
Webmaster (naam en email)
Bonnenmaker (alleen naam)
 
Vestia (alleen contactgegevens)
 
Administratie leden ·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   Bankgegevens
·   Betaalgegevens
 
Factuur verzenden en betaling checken. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Penningmeester
Nieuwsbrief ledenlijst
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
 
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Penningmeester
PR ·   Foto’s
·   Filmpjes
·   Interviews
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Webmaster
Bestuur
Nieuwsbriefredactie

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De Vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan derden alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering bij toewijzen woning door Vestia of als dit juridisch noodzakelijk is (zoals een verzoek van politie/justitie, rechtszaak).
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren.
 
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.
 
Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:        Bestuur Centraal Wonen Zevenkamp
E-mail:                          bestuur@cw7.nl
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.