Skip to main content

Inleiding

De oorsprong van Centraal Wonen Zevenkamp

Na flink wat jaren van voorbereiding werd in 1982 Centraal Wonen Zevenkamp een feit: 60 woningen variërend van twee- tot vijfkamerwoningen en 8 gemeenschappelijke ruimtes, die klusters werden genoemd, met de mogelijkheid samen te eten, te praten, te feesten en te leven met elkaar. Het concept Centraal Wonen stamt al van meer dan 10 jaar daarvoor. Eén van de eerste projecten werd in 1967 gerealiseerd in Hamburg. Het ging hier om een specifiek project in die zin dat het was bedoeld voor de “sociaal zwakkeren”, bijvoorbeeld voor mensen die in inrichtingen opgenomen zijn geweest. Het ging hierbij om opengemaakte’ flats met gemeenschappelijke ruimtes. Het is daarom helemaal niet zo vreemd dat Centraal Wonen Zevenkamp wel eens door buitenstaanders verward wordt met een begeleid wonen project. In Nederland was Centraal Wonen Hilversum het eerste officieel gerealiseerde nieuwbouwproject. In 1977 werd dit project met 50 woningen en een gemeenschappelijke ruimte opgeleverd. Dit project was de start van vele Centraal Wonen projecten in Nederland.


Later werd deze tekst in de wandelgangen samengevat in: “Samen doen wat samen kan.”

Wat is Centraal Wonen?

25 jaar geleden ontvingen de eerste Centraal Wonen Zevenkamp bewoners de sleutel van hun geheel nieuwe woning. Vol verwachting en idealen hielpen ze elkaar om de woningen in te richten en een start te maken met het vorm geven aan deze unieke woonvorm.
Wat verstonden zij onder Centraal Wonen? In de eerste nieuwsbrief van april 1979 wordt dit als volgt geformuleerd:

Dit jubileumboek

Nu, 2007, bestaat Centraal Wonen Zevenkamp 25 jaar. Na vele min of meer hectische fases leeft Centraal Wonen nog steeds. Vele eerste bewoners zijn ondertussen vertrokken en anderen binnengetrokken. De idealen zijn mee veranderd met de tijd en de oorspronkelijke uitgangspunten vervangen door nieuwe uitgangspunten.

Veel nieuwe bewoners zijn niet opgegroeid met de historie van dit complex. De naam van onze architect bijvoorbeeld is niet meer voor iedereen een vanzelfsprekend gegeven. Juist een 25 jarig jubileum is hét moment om terug te blikken, onze geschiedenis vast te leggen en een document te maken om weer even te beseffen hoe uniek deze woonvorm is. Voor de bewoners van toen, van nu en van de toekomst.


Onze historie is niet te vatten in één boek. We
hebben keuzes moeten maken.

De keuzes in dit boek

Na het doorspitten van alle nieuwsbrieven, het aanhoren van vele anekdotes en het speuren naar foto’s hebben we een keuze moeten maken uit het vele materiaal. Een discutabele keuze omdat iedereen iets belangrijks zal missen wat voor hem/haar een hoogtepunt of dieptepunt
was. De gescande stukken uit oude Nieuwsbrieven voldoen niet meer aan de huidige kwaliteiteisen, vaak scheef en gevlekt, maar laten wel zien hoe ook de Nieuwsbrief mee ging met de tijd: van typemachines, via computer en matrixprinters tot volledig digitale opmaak.

Maar toch, lees de historie, de ontwikkeling van de klusters, het solidariteitsfonds, de eindeloos gewijzigde woningtoewijzingsregels, de uitjes, de hevige discussies in de plenaires en in het bestuur, over de bar en de commissies, de activiteiten en de ergernissen, de feesten en de belevingen van de mensen. En vooral: geniet van de foto’s!

Wij denken hiermee een vrij volledig beeld te hebben neergezet van 25 jaar wonen en leven in Centraal Wonen Zevenkamp.


Napoleonnetje uit nieuwsbrief 24. Deze tekeningetjes van Huub Philippens verschenen van 1980 t/m 1985 in de nieuwsbrieven.