Skip to main content

Sint Pannekoek op bezoek!

Sint Pannekoek was weer op bezoek.

Koeken met kaas en spekje, een genot voor ieders lekkerbekje.

Elke buur, hetzij kind, vrouw of man n smulde er naar hartelust weer van.

Voor  bakkersvrouwen hunne koekenpan kwam er schier geen einde aan.

Tot in de late uren stonden zij voor hete vuren.

En pas na 70 ronden werden zij tevreden huiswaarts gezonden.

 Wilt ook volgend jaar er aan denken.

Sint Pannekoek weer een smeuïg beslag te schenken.

En met volle mond vanuit uwe alkoven hem uw lof te loven.

Sint Karel


Patrick Geever

Patrick Geever

Carpe Diem (en ook de dag plukken)