Skip to main content

De Kroeg

De naam

De Kroeg en voor de oudjes nog steeds De Kompleks. Toen er geen grote komplexvoorziening gebouwd kon worden werd één van de klusterruimtes omgetoverd tot een centrale voorziening. In de volksmond werd dat de kroeg of de bar. In het verleden is ooit nog een poging gedaan voor een echte naam. De Strip werd met behulp van een applausmachine als beste aangenomen, maar nooit is deze naam aangeslagen.

We hebben het dus gewoon over de Kroeg.

Het beheer

In februari 1983 startte de toenmalige komplexvoorzieningskommissie met het inrichten van de ruimte. Toen al was het uitgangspunt dat deze voorziening zichzelf moest bedruipen. De eerste tegenvaller was het isoleren van de ruimte om omwonenden geen overlast te bezorgen. Met weinig geldmiddelen moet de inrichting gerealiseerd worden. Om de kosten te kunnen dragen wordt in de plenaire van 11 januari 1983 het volgende opgemerkt:


Een redelijke ‘konsumptie’ is noodzakelijk

Iedereen heeft de morele verplichting af en toe zijn neus te laten zien en de strippenkaarten (toen al ingevoerd) te laten wapperen. Om financieel rond te komen is daarbij een redelijke konsumptie noodzakelijk.

(red: En sommige consumeren zo onredelijk dat anderen niet hoeven.)

De activiteiten van de commissieleden, met name Henk Kroes en Johan van Cappello, leveren een tap en korting op de inkoop op. De inrichting bestaat vooral uit ‘afdankertjes’ van leden. De inrichtingskosten worden betaald uit renteloze leningen die leden verstrekken.
In april 1983 meldt de commissie dat zij tevreden is over de omzet, maar dat de kas leeg is. De behoefte aan schoonmakers blijkt groot.


Overlast hot item

Tot juni 1983 werkt de Kroeg met vrijwillige bardiensten. Maar de bereidwilligheid neemt af. Vervolgens wordt gekozen voor een klusterrooster. De klusters krijgen om de beurt een week verantwoordelijkheid voor het bezetten van de bardiensten en het schoonmaken.

Regelmatig verschijnen oproepen in de nieuwsbrief om geen bardiensten tijdens de avonden over te dragen en te letten op overlast.

In 1986 neemt Siette Woudstra de verantwoordelijkheid van de kroeg op zich. Jarenlang zorgt hij, samen met Anne Marie Vankan, Ruud Verschuren en later Carola Zoerman voor de exploitatie van de Kroeg. Ruud doet de administratie op een fantastische manier, Anne Marie en Carola zijn meer van de activiteiten en de inrichting, Siette zorgt voor de inkoop van de drank, de strippenkaarten en in 2002 voor een soepele overgang naar de euro. Anne Marie geeft het stokje door in 1994, Siette
eind 2005, Carola in 2007 en Ruud? Die stopt nooit!!!

Overlast is een gevoelig, steeds terugkerend, onderwerp. Mede daardoor wordt het 7e kluster en de woning boven de kroeg in 1987 omgeruild. In 1986 wordt zelfs besloten de kroeg op zaterdagavond te sluiten. Vervolgens wordt een kurkvloer gelegd om het geluid te dempen. Nadat
de woning is omgeruild met het 7e kluster gaat de kroeg ook op zaterdag weer open.

Vanaf 1990 tot heden wordt het barrooster niet meer door de klusters bemenst maar door vrijwillige inschrijving.


December 1986

Roken

In september 1983 wordt de eerste rookvrije avond ingevoerd. Dit gaat niet zonder slag of stoot als we de notulen mogen geloven:

Rookvrije avond

Hierover veel gekrakeel. In een rechtszaak zou onder zulke tumultueuze toestanden de publieke tribune ontruimd zijn. Doch niet de complexvoorziening. Henriet probeert enige malen vergeefs de discussie hierover te openen, maar het wordt haar bijna onmogelijk gemaakt door mensen die door middel van ‘grappen’ een rookgordijn proberen te leggen. Uiteindelijk komt het er op neer dat wanneer ik de beledigingen, vloeken en grappen niet opneem, dat er op een onverklaarbaar rustig moment toch met grote meerderheid besloten werd dat er inderdaadeen roulerende rookvrije avond ingesteld wordt. Dit met ingang van de eerstvolgende maandag na de vergadering. Karel heeft nog over een mogelijke omzetdaling gesproken. Herman over een professionele afzuiginstallatie (niet te verwarren met een industriële oven) en Frans van E. wist eerst niet waarover gestemd moest worden..

In januari 1984 komt een voorstel om de rookvrije avonden terug te brengen tot één avond per twee weken. Dit voorstel wordt afgestemd in de volgend plenaire.

In 1985 komt de roep om het afschaffen van rookvrije avonden weer terug omdat er een afzuiginstallatie komt. Ook dit keer wordt het voorstel weer afgewezen.

Maar in 1986 is het toch zo ver. De afzuiginstallatie is aangelegd en de rookvrije avonden worden afgeschaft..

In 2003 wordt weer gestart met rookvrije avonden, nu op zondagavond. Dit loopt een paar jaar goed, gedreven door enkele leden die zelf voor de bardiensten zorgen en de avonden ‘opgelucht’ noemen. Maar ook dit initiatief sterft een langzame dood. Het is wachten op het volgende initiatief. En die zit er nu weer aan te komen. De nieuwe barcommissie heeft besloten vanaf september 2007 rookvrij-tijden in te voeren. We zullen zien hoe dit zal gaan…..

De inrichting

Was de inrichting bij de start nog wat sober, in de afgelopen jaren is wel wat gedaan om de Kroeg een beter aanzien te geven. Dat bleef echter bij wat cosmetische zaken als nieuwe gordijnen. Na een brand in 1995
werd de boel wat beter aangepakt. Dat moest wel, alles was zwart van het roet. Dus flink verven en alles weer schoonboenen.

Maar pas in 2007 werd de Kroeg helemaal gestript en opnieuw ingericht. Het resultaat mag er zijn na alle inspanningen. Na 25 jaar is de ruimte bijzonder mooi geworden!


Hoe het was


Hoe het is

Impressie van activiteiten