Skip to main content

Kommissies

Inleiding kommissies

Onze excuses voor de K in Kommissies, maar dat was nu eenmaal het tijdsbeeld; zoveel mogelijk alles met een K waar eigenlijk een C hoort. Dus dat nemen we maar even over om het tijdsbeeld niet te kort te doen. We hanteren de term Commissie als deze in 2007 nog bestaat.

Centraal Wonen Zevenkamp heeft tal van kommissies gehad; zowel doorlopende als tijdelijke.

In dit deel beperken we ons tot de langlopende kommissies. Dus naast tijdelijke kommissies of iets wat daarop lijkt zoals van 1996 t/m 1999 bergingen herverdelen (plan gemaakt, maar nooit uitgevoerd), 1997 ecoteams die nadachten over energiebesparing, 1989 ‘de jonge onderzoekers’ die een uitgebreide enquête hielden onder bewoners en de resultaten uitwerkte in een boekwerk van gegevens. Misschien zou je het bestuur ook wel een langdurende kommissie kunnen noemen. Alleen daarover schrijven kan al een boek opleveren. Dat doen we dus niet. De bestuursperikelen zijn duidelijk te vinden in de delen die al beschreven staan.

Zonder alle mensen die energie en tijd stopten in de kommissies tekort te willen doen, beperken we ons hier tot slechts enkele kommissies.


HOK: ook wel Huismussen Overleg Kommissie

BOK en HOK

Een van de eerste kommissies is de BOK: Bouw Overleg Kommissie. Deze had vooral voor de oplevering de contacten met de woningbouwverening over oplevering huizen, soorten keukenbladen, kasten wel/niet in huizen etc. Na de oplevering werkten de BOK en HOK een tijdje naast elkaar. Veel taken kwamen bij de HOK te liggen.

HOK:
Huismeester(es)s(en) Overleg Kommissie. Alle haakjes zijn er tussengekomen toen naast Bert van Achteren alleen vrouwen lid waren van de kommissie. Om die reden heeft deze kommissie ook een tijdje Huismussen Overleg Kommissie geheten. Later werd dit de Beheerscommissie.

Vóór oplevering en in het begin na de oplevering hebben deze kommissies veel werk verzet. Zij hadden voorafgaande aan de oplevering de contacten met de woningbouwvereniging over alle zaken betreffende de bouwfase. Na oplevering inventariseerden zij alle gebreken aan de huizen en de gangen, regelden de klachtenstroom naar de woningbouwvereniging, waren contactpersoon voor alle andere zaken naar de woningbouwvereniging en beheerden daarnaast ook nog
het 7e kluster, de tienerruimte en de logeerkamers!

In 1992 wordt bijvoorbeeld door deze kommissie in de nieuwsbrief gesproken over scheuren in de gangen en lekken door de ramen van de gangen. Het eerste probleem werd in 1993 opgelost door vloerbedekking in de gangen. Het laatste probleem is pas in 2006 (!) flink aangepakt door op de belangrijkste lekkageplekken alle ramen er uit te halen en alles te kitten. Maar het lekt nu helaas nog steeds regelmatig bij harde regen.

Nu, in 2007, zijn de taken van deze kommissie verdeeld over de 7e kluster commissie, logeerkamercommissie, en de commissie externe contacten. Officieel bestaat deze commissie nog steeds onder de naam Beheerscommissie. Maar dit is nu meer een slapende commissie waar
alleen nieuwe lampen voor de gangen nog tot het beheer behoren.


Van zandvlakte tot échte tuinen

Groenkommissie

Deze kommissie bestond ook al tijdens de bouwfase, maar kwam pas echt op gang in de startfase. Alle tuinen werden helemaal kaal opgeleverd en daar moest flink wat werk aan verricht worden. In samenwerking met de deelgemeente en fl 30.000,– subsidie werden de
wat amateuristische ontwerptekeningen langzaamaan werkelijkheid. De aarde werd op hopen geleverd en dat was dus de eerste grote klus: alle aarde over de tuinen verdelen.

Op de plaats waar de grote komplexvoorziening zou komen, wordt een moestuin gerealiseerd voor liefhebbers. Tot op de dag van vandaag bestaat deze constructie nog steeds. Jaarlijks geven bewoners zich op
voor de moestuin en zij verdelen zelf de grond onder elkaar.

De tuinkommissie organiseerde jarenlang tuindagen, waarvan de eerste op 8 oktober 1983, waar Karel Slot de geschonken bloembollen ondersteboven in de grond plantte…

De groenkommissie heeft jarenlang bestaan, ook onder de naam tuincommissie, maar is uiteindelijk opgesplitst in de verantwoordelijkheid voor de verschillende hoven.
Dat de groenkommissie succesvol was, zien we aan de foto’s in de volgende gallery.


Foto’s toen en nu..


Vele commissies met héél véél resultaten

Andere commissies

Naast de BOK, de HOK en de groenkommissie kent Centraal Wonen Zevenkamp nog vele, nieuwe en oude, commissies. De meeste activiteiten van deze commissies komen ook al elders in dit boek aan bod. Maar toch noemen we ze hier even:

Komplexkie, nu barcommissie

In deel 7 van dit boek zien we wat deze commissie allemaal gerealiseerd heeft in 25 jaar.

Aktiviteitencommisie:

In deel 5 wordt deze commissie even genoemd. Maar juist deze commissie heeft veel betekend voor de activiteiten binnen CW7. Met name Bert van Achteren was tussen 1986 en 1993 heel goed in het organiseren van uitjes voor de kinderen: Duinrell, Bobbejaanland, Avifauna, Kontikibad, Efteling, Tropicana, Walibi etcetera. Deze
kommissie is overgegaan in de activiteitenpot en ook nu nog worden centrale activiteiten meebetaald uit een deel van de contributies van de leden.

Introductiecommissie:

Hierover schrijven wij in deel 6. Deze commissie is ondertussen opgegaan in de woningtoewijzingscommissie.

Publiciteitskommissie en later Nieuwsbriefcommissie

Deze krijgt volop aandacht in deel 4 van dit jubileumboek. Commissie externe contacten
Deze commissie heeft altijd de contacten onderhouden met de woningbouwvereniging. Met name Truike Reichert heeft hier veel werk verzet en mede gezorgd voor een jaar zonder huurverhoging.


Een échte logeerkamer

Logeerkamercommissie

Centraal Wonen Zevenkamp kent nu drie logeerkamers waarvan één met douche en toilet. Vroeger (voor 2005) waren er vier kleine kamers met alleen een bed en een wastafel. Plassen deed je maar in het kluster ernaast. Na een lekkage bij het repareren van het dak ontstond schade in twee kleine logeerkamers. Dit was een mooie
aanleiding om die twee kamers maar gelijk helemaal te verbouwen tot één luxere kamer. Met een lening van Vestia hebben we nu in ieder geval één prachtige logeerkamer .

De kamers kunnen gehuurd worden en Jannie Kroeke is al jarenlang dé beheerder en contactpersoon voor reserveringen.

Lustrumcommissie

Iedere vijf jaar gaat een lustrumcommissie aan de slag om een groots lustrumfeest te organiseren. Kijk in deel 9 en je ziet wat dat oplevert.

Pianokommissie

Tussen 1984 en 1998 had CW7 een piano in een logeerkamer staan. De pianokommissie regelde oefenroosters en betalingen voor onderhoud van de piano.

WTC; woningtoewijzingscommissie

Ook de WTC heeft al veel aandacht gehad in dit jubileumboek. Een belangrijke commissie met veel stressbestendige mensen zoals we lezen in deel 6.

Moestuincommissie

Deze commissie verdeelt jaarlijks de moestuinen en maakt afspraken met de gebruikers.


We laten ons horen

Nieuwe commissies

In 2007 hebben we enkele nieuwe commissies die passen in deze tijd:

Opzoomeren

Een groep leden is zeer alert op het binnenhalen van allerlei opzoomersubsidies. Hierdoor is aandacht voor de verlichting van het gehele complex, de bomen die gesnoeid moeten worden en vele andere bewonersactiviteiten.

PR commissie

Sinds 2006 hebben we een PR commissie omdat PR steeds belangrijker wordt om nieuwe kandidaatleden te werven en Centraal Wonen meer bekend te maken aan belangstellenden.

Wollefoppengroen & Co

Dit is eigenlijk geen Centraal Wonen commissie maar een groep bewoners rondom het Wollefoppenpark die zich vanaf 2006 inzetten om samen met de deelgemeente de herinrichting van dit park te realiseren. Frenk Walkenbach is hierin een actieve vertegenwoordiger
van CW7.