Skip to main content

Feesten en activiteiten

Lustrumfeesten

Feestvieren is de Centraal Woner Zevenkamp altijd goed afgegaan. In de eerste jaren werd jaarlijks het Paalfeest gevierd. Het eerste paalfeest, meteen ook de opening, was op 20 november 1982.

Het jaarlijkse paalfeest werd in 1986 omgedoopt tot jaarfeest. Dit omdat het tellen wat verwarrend werd; 6e paalfeest is gelijk aan 5e jaarfeest van Centraal Wonen. En men wilde ook liever een feest in de zomer in plaats van steeds in november.


1e jaarfeest en
2e paalfeest 1983

Deze feesten kostten veel tijd en geld en daarom werd na het eerste lustrum besloten de jaarfeesten te vervangen door vijf-jaarlijkse grote lustrumfeesten die een week duren. Op de begroting wordt ieder jaar geld gereserveerd om het volgende lustrumfeest weer mogelijk te maken. Opmerkelijk is steeds weer, dat ondanks het afnemend gebrek aan belangstelling voor commissie en
bestuursactiviteiten, de lustrumcommissie steeds weer zonder enige moeite bemenst wordt!


Voorbereidingen 5e lustrum juli 2007


Informele activiteiten erg belangrijk

Activiteiten

Het gezamenlijk doen van activiteiten is altijd de meest bindende factor in Centraal Wonen Zevenkamp geweest. Al vanaf het begin ontstonden veel initiatieven. Enkele daarvan bestaan nu nog steeds zoals toneel, badminton (Alles Over Het Netje), Sinterklaas, eieren zoeken met Pasen.

Naast deze activiteiten heeft CW7 altijd informele activiteiten gekend: elkaars kinderen opvangen, koken voor elkaar, barbecue in de tuin, elkaar helpen bij
ziekte, auto’s delen etcetera. Met name deze activiteiten maakt CW7 tot een bijzondere woonvorm waar buren méér met elkaar doen en delen dan in een ‘gewone’ woonwijk.

Met de grote kans initiatieven over te slaan doen we een poging zoveel mogelijk activiteiten te noemen die we in 25 jaar langs zagen komen:

 • Schaakavonden, schaalcompetities, en schaaksimultane met Leo Kerkhoff als ‘master’schaker.
 •  Toneel/ Schampavie eerst met Jan Oomen als regisseur, later John Geldhof en daarna tot op heden met Claire van der Linde.
 • Badminton AOHN vanaf 1984 tot heden: een groep huurt jaarlijks een gymzaal in de buurt en badmintonnen een avond in de week.
 • CW weekenden tot ongeveer 1993 naar onder andere: Bennekom, Veldegem, Hooge Mierde, Bergen op Zoom.
 • Klusteravonden; een aantal klusters had een vaste avond in de week waar gekletst werd en spelletjes gespeeld en iedereen welkom was.
 • Pianoclub: van 1984 tot 1998 heeft de vereniging een piano gehad in één van de logeerkamers en later in het 7e kluster, waarop leden les kregen en konden oefenen.
 • Kinderclub vanaf 1983 tot ?; een initiatief van Carola Zoetman, Corrie en Marian Kouwenhoven. Op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur organiseerden zij knutselactiviteiten voor jongere kinderen in het 7e kluster.
 • Schminkcursussen van Carola: regelmatig hebben leden de techniek van het schminken mogen oefenen met Carola.
 • Cursus microcomputers: rond 1984 organiseerden Jan Oomen cursussen omgaan met de microcomputers. De computerkennis binnen CW was toen nog erg schaars.

Bridge geliefd en gehaat

 • Klaverjasavonden en –toernooien rond 1984 en 1985.
 • Bridgeavonden en –competities vanaf 1985; met name deze activiteit was erg geliefd, maar ook gehaat. Het bridgen nam zo’n dominante plek in op
  klusteravonden en Kroegavonden dat vele anderen zich ergerden aan het gebrek aan communicatie van deze groep.
 • Literair café: vanaf 1986 was dit een regelmatig terugkerende activiteit in de Kroeg. Leden lezen elkaar zelfgeschreven stukjes of bestaande stukken voor rond een bepaald thema. Zo hebben we verschillende thema’s langs zien komen, zoals : grafschriften en mijn ergste schoolherinneringen.
 • Eetkaffee; vanaf 1987 tot ?: een initiatief van Jannie en Herman Vos in het 7e kluster. Zij kookten en de leden konden voor fl 6,– een volledige maaltijd krijgen.
 • Acrobatiekclub; vanaf 1984 konden leden meedoen met acrobatiek in het 7e kluster, maar ook buiten als de menselijke torens te hoog werden. Het stopte na ongeveer twee jaar door een onhandig ongelukje dat Els een whiplash opleverde.
 • Teken- en schildergroep: Vanaf 1987 tot heel veel jaartjes later kregen leden, onder deskundige leiding van externe Emma, les en konden andere leden zich uitleven als model.
 • Ariella: vanaf 1988 organiseerden Anne Marie, Riet en Hella leuke activiteiten in de Kroeg onder deze naam.
 • Zangclubje: onder leiding van Frans Tieman kwam een groepje een avond in de week bij elkaar om te zingen.
 • Sinterklaas: jaarlijks komt Sinterklaas langs in de Kroeg. Gekleed in onze eigen pakken zijn de Pieten en de Sint ook echte CW’ers. In 2002 werd onze Sint nèt voor zijn aantrede onwel en werd een andere “oud” Sint met licht geweld zijn
  huis uitgesleurd, van zijn kleren ontdaan en met fikse daadkracht binnen 5 minuten tot een nieuwe Sint omgebouwd. We doen er alles aan om dit Sintfeest altijd door te laten gaan…
 • Eieren zoeken: jaarlijks met Pasen verstoppen CW-paashazen overal eieren in de hoven. De jonge kinderen zijn daar heerlijk zoet mee.
 • Cocktailavonden: regelmatig organiseerde de barcommissie cocktailavonden in de Kroeg. Met Johan van Capello als leermeester waren dit zeer smakelijke avonden.
 • Cocktailuur op vrijdagmiddag: vanaf 1994 is de Kroeg op vrijdag open van 17.00 uur tot 20.00 uur. Gezamenlijk de week afsluiten blijkt een aantrekkelijk gebeuren. De laatste jaren wordt dan gekookt door vrijwilligers en lekker meegegeten door bezoekers.
 • Video-avonden en filmfestivals: in 1985 startte de videoclub, gezamenlijk videofilms kijken in het 7e kluster. De laatste jaren is het filmfestival een
  aantrekkelijke activiteit geworden. Op verschillende locaties wordt een weekend lang films gedraaid voor kinderen en volwassenen.
 • Ecoteams: rond 1997 en 1998 kwamen groepjes bewoners bij elkaar in zogenaamde ecoteams. Zij zochten naar mogelijkheden om energie te sparen
  in het huishouden.

Gluren bij de buren

 • Kunstroutes: in 1999 werd de eerste kunstroute georganiseerd door CW7. Alle kunstenaars showen dan hun werk, maar ook de andere bewoners dragen bij door het creëren van prachtige etalages achter hun keukenraam onder de naam: Gluren bij de muren.
 • Wetenschapsquiz: al jarenlang organiseren Riekje Smit en Rob de Bruyn een leuke kerstavond waar gezamenlijk wordt gekeken naar de wetenschapsquiz. Leden leveren vooraf hun antwoorden in en Jan Oomen houdt tijdens de avond met een prachtig programmaatje de stand bij. De winnaars èn de verliezers vallen in de prijzen.
 • Opzoomeren: een actieve groep zit als een pitbull op allerlei opzoomersubsidies en regelen de aanvragen en activiteiten die daarvoor nodig zijn.
 • Veilingen: vanaf 2000 is Fried onze vaste veilingmeester. De opbrengsten zijn voor CW-doelen zoals tuinmeubilair en attributen voor de Kroeg.
 • Sarah en Abrahambeeldjes: sinds al flink wat jaren krijgen 50-jarige óf een Sarah óf een Abrahambeeldje. Dit initiatief hanteert ook regels: iedere 50-jarige die het beeldje in handen heeft geeft dit op een ludieke manier weer door aan de
  volgende die 50 is geworden.
 • Wandelen met Bert: vanaf 2004 organiseert Bert wandeltochten in Nederland. Hij stippelt de routes uit en liefhebbers wandelen gezellig met hem mee.
 • Do-in: Zo’n twee jaar gelden is Danielle Spruyt gestart met do-in lessen. Eerst in het 7e kluster en nu in de stilteruimte, voorheen de Hoop en de bieb.